Észrevételek, javaslatok: kapcsolat@templomrom.hu


Ajánló


2010-ben indított honlapunkkal azoknak szeretnénk segíteni, akik jól ismert környezetüktől távolabb, más országrészben régi templomok maradványait keresnék fel.

Képeinkkel megmutatjuk, hogy egy adott pillanatban mi hogyan láttuk a romot, rövid tájékoztatást is adunk eredetéről, megrajzoljuk és leírjuk a megközelítés módját.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét arra, hogy az anyaggyűjtés legnagyobb része 2007 és 2011 között történt. Az azóta eltelt időben néhány objektum állapota, bemutatási módja, esetenként a megközelítés lehetősége is megváltozhatott. Nincs módunk jelentős mértékű frissítésre! Ezért javasoljuk más források, leírások felhasználását is.

Komló, 2019. február


1. Miért keressük fel a romokat?

Az egyiket azért, mert még mai, romlott állapotában is tetszetős, egyértelműen azonosítható (Martonyi):

A másikat csak az írott adat (és a fantáziánk) láttathatja templomként (Szerep). De tiszteljük, mert a múltunkat, a hajdani alkotást idézi:


2. Hogyan nézzük a romokat?

A középkori templomoknak gyakran csak az alapfalait találják meg (Csengele):

Sokat segít egy tájékoztató tábla:

De maradtak fenn épségben hasonló méretű és alakú középkori templomok - hát ilyennek kell képzelnünk a csengeleit is.

Mint Döröske temploma:

Vagy mint Váraszó temploma:

Vagy mint Kehida temetőkápolnája:


Egy ilyen pompás templom árnyékában (Boldva), még szerényebbnek látszanak a feltárt alapfalak:

Pedig a hajdani rotunda (körtemplom) olyan lehetett, mint Kallósd ma is álló temetőkápolnája:

Vagy mint Öskü körtemploma:


3. Képzeljük el egy nagy, kéttornyú, háromhajós román templom romlásának évszázadait!

 

Valaha hasonló lehetett Ják ma is ép templomához:

Elhagyták, romosodni kezdett, de még emlékeztetett korábbi szépségére (mint Zsámbék temploma):

Később már csak egyes részletei idézték a hajdani csodát (mint ma a vértesszentkereszti rom):

A kiegészített, megerősített alapfalak, az ott talált szobrok még mindig hatásosan emlékeztetnek a templomra (mint Ópusztaszeren):

És itt is álljunk meg egy percre kegyelettel: a föld alatt rejtőző alapokon hasonló, pompás templom emelkedett (Gyula, Törökzug)!


4. Ma is válhatnak romossá templomok!

Az árvíz miatt lakatlan Nagygéc gótikus temploma elszomorító látványt nyújt:

Pedig helyreállítva olyan lehetne, mint Zalaszántó méretre, alakra hasonló temploma:

(A nagygéci templomot ottjártunk óta már felújították!)


5. Templom feltárt régi részei

A ma teljesnek látszó, régi eredetű templomnak is gyakran vannak még régebbi romos részei. Ezeket századokon át - az átalakítások során - a föld rejtette, általában a 20. század utolsó évtizedeiben tárták fel, tették láthatóvá őket.

Rakacaszend református temploma mellett láthatjuk a korábbi második templomhajó feltárt, konzervált alapfalait:

Máskor a templom belsejében rekonstruálták a korábbi, kisebb épületrész alapját. A legkorábbi, félköríves szentély vonalát látjuk a téglaburkolaton (Meszlen):


6. Túlélő templomkövek

Előfordul, hogy a hajdani templom kövei "inkognitóban" élnek tovább: más jellegű épülethez használták fel őket. Ez csak akkor tűnik föl, ha faragott, különleges alakú kövekről van szó.

(A középkori templomok köveit többnyire a helyükön - vagy közelükben - épült újabb, nagyobb, modernebb templomhoz használták fel.)

Egy érdekes példa: a Mátyás-kori forrásház (a fogaskerekű Városkút nevű állomásánál) falába egy korábbi kolostortemplom faragott köveit építették be:


7. A kövek öröme

A hajdani mesterek pompás, erős köveket faragtak. E kövek között elődeink sok nemzedéke imádkozott, énekelt, örült, gyászolt. Az árnyak, a lelkek talán most is meglátogatják...

A kövek nem a csendre vágynak: örülnek a gyerekzsivajnak, elbírják a taposást, ugrálást. Ez a rom egy iskolaudvarban áll (Óbuda, klarissza templom romja), a gyerekroham pedig óránként megújul. Ha itt lebegnek az árnyak, ők is tetszéssel nézik a vidám ükunokákat.

A gyerekeknek pedig biztosan megtanítják, hogy az ősök nemzedékei teremtettek mindent - nekik. És ezzel kezdődik a hazaszeretet...


A kövek bánata

A hajdani mesterek pompás, erős köveket faragtak. E kövek között elődeink sok nemzedéke imádkozott, énekelt, örült, gyászolt. Az árnyak, a lelkek talán most is meglátogatják...

A kövek pedig sok megpróbáltatást kiálltak. Lerombolást, újjáépítést, felégetést, megjavítást, föld alatt rejtőzést, felszínre kerülést, megszentelést, meggyalázást.

Ennek a romnak (Bp., Szt. Péter-templom) a kövei ezt mondják: "Naponta idejönnek, ránk ülnek, füstölnek, csevegnek. Ó, mi sokféle füstöt szagoltunk már, tömjénfüstöt, tűzvészfüstöt; sokféle beszédet hallottunk már, igazat, hamisat. Jó lenne a fejükbe látni: tudják-e, milyen köveken ülnek, tisztelik-e az ősöket és köveiket, az emlékeket, az emberláncolatot, a Nagy Időt..."


Egy templomrom varázsos pillanata: bárányka a fényben... (Vértesszentkereszt)


Fotók:

Feketéné Móró Erzsébet

Fekete György János

Webszerkesztés, szövegírás: F. Gy. J. (2010)

Észrevételek, javaslatok: kapcsolat@templomrom.hu
 

Az ismeretanyag gyűjtésekor a következő forrásokra támaszkodtunk (illetve ezeket ajánljuk az érdeklődőknek):

Panoráma útikönyvek
Tájak-korok-múzeumok kiskönyvtára
Templomromok a Dunán innen (Dr. Fabók Julianna)
Templomromok a Dunán túl (Dr. Fabók J.)
További templomromok Mo.-on (Dr. Fabók J.)
 
az egyes települések honlapja

A lakott területtől távol fekvő romok megközelítését térképvázlattal, GPS-koordinátákkal vagy műholdképbe rajzolt jelekkel is segítjük.

Az ehhez használt webhelyek:

A romok megközelítését segítik GPS-adatokkal, útvonalleírásokkal:

Különleges élmény a templomromokat és más műemlékeinket a magasból is szemlélni. Ebben segíthet a Civertan Grafikai Stúdió csaknem 500 ezer légifelvétele:
Domain:

Webtárhely:

Intronet Kft.

Pontkom Stúdió Kft. (2016-tól: DotRoll Kft.