Kecskemét, Szt. Mihály-kápolna

A ferences templomtól északra tárták fel a Szent Mihály-kápolna alapfalait.