Mecsekpölöske, Árpád-kori templom

A község központjában álló iskolakápolna előtt található csekély romot az Árpád-kori Szt. Péter és Pál-templom sekrestyéjeként azonosították. Ennél többet nem nagyon lehet tudni róla.