Intercisa, ókeresztény kápolna

Intercisa régészeti leletanyaga igen gazdag. A feltárt építmények között van a bemutatott apszisos épület is, amelyet a 4. században emeltek, s ókeresztény templom volt. Alaprajza feltétlenül ezt igazolja, bár vallási jellegű lelet a helyszínen nem került elő (a városban azonban sok olyan tárgyat találtak, amelyek a kereszténység korai elterjedését mutatják).