Ravazd, Szt. Villebald-templom

Pápai összeírások említik Szent Villebald egyházát, amely a XIX. századig a falu melletti Pándzsa patak jobb partján lévő dombon állt. Ennek a kis román templomnak az alapfalai állnak a Ravazd melletti dombon. (Szent Villebald angliai bencés szerzetes volt.)