Szerep, Sósszeg

Mintegy négy méter magasan emelkedik ki a környezetéből a Csonkatoronyként ismert épületmaradvány.