Visegrád, főesperesi templom

A jelenlegi védőépület alatt bemutatva két különböző korú templom maradványai találhatók. A korábbi a Szent István korabeli plébániatemplom volt, ennek elbontott alapfalai fölé a XI. sz. 2. harmadában egy esperesi templomot emeltek.